Arbitrators
KONTAKT
 • Czech Arbitration Centre s.r.o.
 • Adresa pro doručování:
 • Klatovská 515/169
 • 321 00 Plzeň
 • Tel: +420602642318
 • IČ 281 63 427
 • DIČ CZ281 63 427
 • č. účtu: 43-0629940227/0100
 • Mail: podatelna@arbitrators.cz
 • Mail: info@arbitrators.cz
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22455.
SDĚLENÍ

S ohledem na rozpornou judikaturu Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR, byl pro posílení právní jistoty našich klientů, s přiměřenou aplikací ust. § 13 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, náš Jednací řád uveřejněn v Obchodním věstníku OV 52/2009 dne 30.12.2009. Aktuální znění s účinností od 17.12.2009 zde.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Rozhodčí doložka, Jednací řád.
Vzory ke stažení zde

ÚŘEDNÍ DESKA
LEGISLATIVA

Základní a související právní předpisy v platném znění.
Více se dozvíte zde

MODELOVÝ PŘÍPAD

Ukázka postupu arbitráže.
Více se dozvíte zde

Vymáhání pohledávek

Pomůžeme Vám vymoci i pohledávky plynoucí ze smluvních vztahů, kde nebyla uzavřena rozhodčí doložka, nebo kde rozhodčí doložku uzavřít nelze.

A to jak cestou mimosoudní, tak i cestou soudní.

Neplatíte žádné vstupní poplatky. Naše provize za vymožení ve výši 15 % je hrazena až z vymožené částky.

V případě zastoupení advokátem v soudním řízení jeho služby neplatíte a tyto Vám jsou poskytnuty zdarma.

Z Vaší strany je nutné doložit právní titul pohledávky (z čeho pohledávka plyne), tento postačí zaslat v kopiii (s výjimkou směnky) elektronicky na e-mail: info@arbitrators.cz nebo poštou na naši adresu, označit dlužníka, uvést výši pohledávky a o vše ostatní se již postaráme my.

Vymáháme pohledávky od 1.000,- Kč.

Neváhejte nás kontaktovat emailem na info@arbitrators.cz nebo telefonicky na tel. 602 642 318.


Arbitrážní Centrum - Czech Arbitration Centre © 2007 - Miloš Žáček