Arbitrators
KONTAKT
 • Czech Arbitration Centre s.r.o.
 • Adresa pro doručování:
 • Klatovská 515/169
 • 321 00 Plzeň
 • Tel: +420602642318
 • IČ 281 63 427
 • DIČ CZ281 63 427
 • č. účtu: 43-0629940227/0100
 • Mail: podatelna@arbitrators.cz
 • Mail: info@arbitrators.cz
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22455.
SDĚLENÍ

S ohledem na rozpornou judikaturu Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR, byl pro posílení právní jistoty našich klientů, s přiměřenou aplikací ust. § 13 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, náš Jednací řád uveřejněn v Obchodním věstníku OV 52/2009 dne 30.12.2009. Aktuální znění s účinností od 17.12.2009 zde.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Rozhodčí doložka, Jednací řád.
Vzory ke stažení zde

ÚŘEDNÍ DESKA
LEGISLATIVA

Základní a související právní předpisy v platném znění.
Více se dozvíte zde

MODELOVÝ PŘÍPAD

Ukázka postupu arbitráže.
Více se dozvíte zde

Náklady rozhodčího řízení

Rozhodčí poplatek činí 2,5 % z hodnoty předmětu sporu, min. 2.500,- Kč.

Zaplacený arbitrážní poplatek, stejně tak veškeré další náklady řízení, včetně nákladů právního zastoupení, jsou zpětně placeny stranou, jež ve sporu podlehla – tzn. Vaším dlužníkem.

Náhrada nákladů právního zastoupení účastníka řízení advokátem je přiznávána v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.Poplatek za rozhodčí řízení je možné uhradit při podání žaloby, případně po jejím podání - na základě obdržené výzvy k úhradě bankovním převodem na bankovní účet Czech Arbitration Centre s.r.o. vedený u Komerční banky a.s, č. účtu 43-0629940227/0100.


Arbitrážní Centrum - Czech Arbitration Centre © 2007 - Miloš Žáček