Arbitrators
KONTAKT
 • Czech Arbitration Centre s.r.o.
 • Adresa pro doručování:
 • Klatovská 515/169
 • 321 00 Plzeň
 • Tel: +420602642318
 • IČ 281 63 427
 • DIČ CZ281 63 427
 • č. účtu: 43-0629940227/0100
 • Mail: podatelna@arbitrators.cz
 • Mail: info@arbitrators.cz
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22455.
SDĚLENÍ

S ohledem na rozpornou judikaturu Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR, byl pro posílení právní jistoty našich klientů, s přiměřenou aplikací ust. § 13 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, náš Jednací řád uveřejněn v Obchodním věstníku OV 52/2009 dne 30.12.2009. Aktuální znění s účinností od 17.12.2009 zde.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Rozhodčí doložka, Jednací řád.
Vzory ke stažení zde

ÚŘEDNÍ DESKA
LEGISLATIVA

Základní a související právní předpisy v platném znění.
Více se dozvíte zde

MODELOVÝ PŘÍPAD

Ukázka postupu arbitráže.
Více se dozvíte zde

Výhody rozhodčího řízení

Rychlost - rozhodnutí je vydáno zpravidla do 30-ti dnů.

Úspora - sazba poplatku činí 2,5 % oproti poplatku soudnímu ve výši 4 %.

Neveřejnost - jistota, že spor nebudou veřejně prezentován či medializován. Rozhodcijsou vázáni naprostou mlčenlivostí. Zatímco rozsudek obecného soudu musí být vyhlášen veřejně a v průběhu řízení lze vyloučit veřejnost jen ve výjimečných případech, rozhodčí nález je vydán bez vyhlášení a bez přístupu veřejnosti.

Jednoinstančnost - rozhodčí nález je konečný a po jeho doručení stranám pravomocný a vykonatelný bez možnosti odvolání.

Neformálnost - rozhodčí řízení je mnohem více neformální než řízení před soudy.

Široká vykonatelnost - rozhodčí nález je exekučním titulem a na jeho základě lze okamžitě začít vést výkon rozhodnutí - exekuci, i v zahraničí.

Rozhodčí doložka - vzory ke stažení


Arbitrážní Centrum - Czech Arbitration Centre © 2007 - Miloš Žáček