Arbitrators
KONTAKT
 • Czech Arbitration Centre s.r.o.
 • Adresa pro doručování:
 • Klatovská 515/169
 • 321 00 Plzeň
 • Tel: +420602642318
 • IČ 281 63 427
 • DIČ CZ281 63 427
 • č. účtu: 43-0629940227/0100
 • Mail: podatelna@arbitrators.cz
 • Mail: info@arbitrators.cz
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22455.
SDĚLENÍ

S ohledem na rozpornou judikaturu Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR, byl pro posílení právní jistoty našich klientů, s přiměřenou aplikací ust. § 13 odst. 3 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, náš Jednací řád uveřejněn v Obchodním věstníku OV 52/2009 dne 30.12.2009. Aktuální znění s účinností od 17.12.2009 zde.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Rozhodčí doložka, Jednací řád.
Vzory ke stažení zde

ÚŘEDNÍ DESKA
LEGISLATIVA

Základní a související právní předpisy v platném znění.
Více se dozvíte zde

MODELOVÝ PŘÍPAD

Ukázka postupu arbitráže.
Více se dozvíte zde

Arbitrážní centrum

Czech Arbitration Centre a Shanghai Arbitration Commission podepsali Memorandaum o vzájemné spolupráci.

Memorandum (pdf)

Shanghai Arbitration Commission

23/F No. 755 Weihai Road Shanghai P.R.C.

www.accsh.org

V případě zájmu o spolupráci s SHAC a podrobnější informace nás kontaktujte na info@arbitrators.cz

Czech Arbitration Centre je Arbitrážním centrem (kolegiem rozhodců), jež zajišťuje rozhodování sporů rozhodci v souladu a na základě zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje organizační a administrativní podporu rozhodčího řízení vykonávaného rozhodci ad hoc a zajišťuje řádný procesní postup v rámci řízení.

Chcete-li mít jistotu, že se v případě jakéhokoliv majetkového sporu z vašich smluvních vztahů domůžete svého oprávněného nároku a získáte velmi rychle závazné a vykonatelné rozhodnutí s daleko nižšími náklady, než jsou náklady soudní, obraťte se na nás.

S NÁMI MÁTE PRÁVO !

Garantujeme vydání rozhodnutí do 30-ti dnů od zahájení řízení s nejnižšími možnými náklady!

Podívejte se na náš modelový případ.

Všechny případy řešíme rychle, efektivně a vysoce profesionálně, tak abychom zajistili maximální ochranu práv a oprávněných zájmů našich klientů.

Co je zapotřebí učinit z Vaší strany, jak řízení probíhá, kolik Vás to bude stát a další informace naleznete vždy pod jednotlivými odkazy. V případě jakýchkoliv dotazů, nás neváhejte kontaktovat na uvedeném tel. čísle či e-mailem.


Arbitrážní Centrum - Czech Arbitration Centre © 2007 - Miloš Žáček